تحقیق برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی شهرهای صنعتی نمونه موردی : شهر اصفهان

تحقیق برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی شهرهای صنعتی نمونه موردی : شهر اصفهان

تحقیق برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی شهرهای صنعتی نمونه موردی : شهراصفهان دارای 257 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 257
حجم 9551 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله جغرافیا

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول : مقدمه

کلیات

طرح مسئله واهمیت موضوع

هدف تحقیق 

محدودیتها و مشکلات تحقیق

روش کار

تقسیم بندی مطالب رساله

بخش دوم: معرفی چهار چوب نظری

مقدمه

تعاریف و مفاهیم پایه

مقدمه 

اصطلاحات و واژه های مهم

توسعه

صنعت 

شهر و مفاهیم شهری

برنامه ریزی 

برنامه ریزی شهری

ویژگیهای شهر های صنعتی

مقدمه

تعریف شهر صنعتی

زمینه های تشکیل شهر صنعتی 

عوامل موثر بر مکانیابی شهر های صنعتی

مرور نظریات مربوطه به شهر های صنعتی 

برنامه ریزی راهبردی شهر های صنعتی

مقدمه

تشریح سابقه نظری نظام برنامه ریزی راهبردی

تشریح سیر تحول فنون سیتماتیک

طبقه بندی فنون برنامه ریزی راهبردی

تشریح نیاز های کمی و کیفی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز 

تشریح عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مورد نیاز 

تشریح فرایند طراحی برنامه فنون مربوطه

جمع بندی

پانوشتهای بخش دوم

بخش سوم: انتخاب نمونه موردی 

مقدمه 

کلیات 

طرح مسئله مورد برنامه ریزی در اصفهان

برسی نقشه های چند گانه شهر اصفهان

مقدمه

برسی نقش زیست محیطی اصفحان

برسی نقش اجتمایی/اقتصادی

برسی نقش تاریخی شهر اصفهان

برسی ساختار مسکونی

برسی ساختار کالبدی شهراصفهان

برسی نظام هدایتکنترل و برنامه ریزی شهری 

تحلیل وضع موجود 

مقدمه

جمع بندی ویژگیهای اصلی و کلیدی

تعیین مسائل و مشکلات 

تعیین امکانات بالقوه

تحلیل تفاوت برنامه و عمل

جمع بندی نهایی :تعامل و تقابل نقش صنعتی با نقشهای دیگر

فرایند طراحی برنامه

مقدمه

تدوین اهداف 

تولید راهبردها

تحلیل سازگاری بین راهبردها

تولید سناریو های برتر

تولید وانتخاب برنامه برتر

تعیین پروژه های پیشنهادی برتر

جمع بندی

پانوشتهای بخش سوم 

جمع بندی نهائی

ضمائم

منابع و ماخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود